Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (chẳng hạn như máy tính hoặc điện thoại di động) khi bạn truy cập vào Trang web. Chúng có thể được truyền lại cho Trang web gốc mỗi khi bạn truy cập vào đó hoặc cho một trang web khác mà nhận diện cookie đó.

Cookie có thể có các mục đích khác nhau, bao gồm nhận dạng người dùng, ghi nhớ cài đặt cá nhân và phân tích dữ liệu về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng giúp cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web và cung cấp các dịch vụ và chức năng tốt nhất cho bạn.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Trang web sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie cần thiết cho hoạt động cơ bản của Trang web. Chúng bao gồm việc xác minh danh tính, quản lý phiên đăng nhập và bảo mật trang web.
  • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép Trang web nhớ các lựa chọn của bạn (chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực) và cung cấp các tính năng cá nhân hóa. Chúng có thể giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích bên thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Trang web và hiệu suất của nó. Những thông tin này được sử dụng để cải thiện Trang web và cung cấp nội dung tốt hơn cho người dùng.

3. Cách quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và/hoặc xóa các cookie theo ý muốn. Bạn có thể xem cách làm điều này thông qua trình duyệt của mình, và/hoặc tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà sản xuất trình duyệt. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về cách quản lý cookie tại các trang web hỗ trợ của trình duyệt.

Lưu ý rằng việc vô hiệu hóa hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng của bạn trên Trang web.