Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web thabet-casino.click. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Hãy nhớ rằng các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, hãy kiểm tra lại điều khoản và điều kiện này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và tất cả các nội dung, dữ liệu và tài liệu khác liên quan đến trang web này thuộc sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của thabet-casino.click và các bên liên quan. Không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ thabet-casino.click.

thabet-casino.click cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu do người dùng đăng tải lên trang web và không chịu trách nhiệm về việc xác thực, độ chính xác hoặc tính đúng đắn của nội dung này.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bằng cách sử dụng trang web thabet-casino.click, bạn cam kết sử dụng trang web một cách hợp pháp và chỉ để truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Bạn không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gây hại hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

  • Bạn phải tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan và không được thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.
  • Trang web này chỉ dành cho sử dụng cá nhân và không được dùng cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

3. Thông tin cá nhân và bảo mật

Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho thabet-casino.click sẽ được bảo mật và bảo vệ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.